10-րդ դասարան

                                         Ամփոփիչ առաջադրանք

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)   75,8 =75+08    բ)  -21,3

  1.  Տրված  սովորական  կոտորակը գրել տասնորդական

                        կոտորակի տեսքով:

ա)  3/5=0,6     բ ) 31/90=0,3(4)

                3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել սովորական 

      կոտորակի  տեսքով:

ա)  1,237=1237/1000 բ ) 0,17=17/100

4. Տրված  սովորական կոտորակը  գրել անվերջ պարբերական 

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/9=0,(1)    բ ) 1/6=0,1666666667

5. Անվերջ  պարբերական տասնորդական կոտորակը  գրել           

սովորական կոտորակի  տեսքով: 

ա)   0,3(4) բ)  0, (3)

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(38 )*( 38)2     0,2/(0,2)5

7.Ազատվել  հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/10+1    , բ)  a2-b2/a +b  

8.Կատարել  գործողություն:

ա) (a-3/8):a5/8 ,       բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:

ա) ((7)-1/2)-4  , բ)   ((3)1/3)6

10.Գտնել

   (b+5)(6-b) արտահայտության  արժեքը, եթե

b+5     +6-b =5

 11.Քանի  ռադիան է:

ա) 30 =п/6     բ) 300=

12. Քանի աստիճան է:

ա) 3π/5ռադ  , բ) -7π/12 ռադ

13.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ  եռանկյան անկյունները

բ)   հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան  անկյունները

14.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4) ,  

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π

15.Որ  քառորդում  է α-ն, եթե

ա) α =870    բ) α=37π/6

16.  Գտնել  sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե  α=11π/4 

17. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ: