Ինքդ֊իրեն, դու֊քեզ, դու֊քեզ, ես֊ինձ, դուք֊ձեզ, ես֊ինձնից, դու֊քեզ, դուք֊ձեզ, մենք֊մեզ, ես֊ինձ, ես֊ինձ, ինքը֊իր,

Պետք էր հարցնել իրեն ։
Քեզ չափ մեծամիտ չէ, նրա չափ գոռոզ։
Ես կկանչեմ քեզ դեպի այլ եզերք։
Ինձ համար սա անսպասելի նորություն էր։
Ձեզ վրա հույս մի դրեք։
Հաճախ ինքս դժգոհում եմ ինձնից։
Ես չեմ կարող որևէ դեղատոմս առաջարկել քեզ։
Այդ հարցում ես չեմ կարող ձեզ հետ վիճել։
Մեզ հետ դու անկեղծ չես։
Ինձ մոտ չբանբասես այլևս։
Նա դաժանորեն առհամարհեց ինձ։
Նա ինր տված խոստումը անպայման կկատարի։