Առաջադրանք

Բակն ու այգին թաղվել էին ձյան տակ։Չոիս կողմը պայծառ, ակնախտիղ լույսեր էին վառվում, թվում էր, թե Ամանորի գեշեր է, ու բոլոր ծառերը եղևնիներ են դարձել։Թաց ձյունը թարում էր գեղուղեշ ծառերին, խաղողի նոր — նոր բողբոջած մատներին։Գարնանային այգում ձյունամրրիկ էր։Տարօրինակ ձայներ էին լսվում։Թվում էր՝ քաղցած գայլերի ոհմակն է ժանիքները կռճտացնում, կափկափում,կախկանձում։Ծառերի կատարներից ձնե ժայռեր էին փլվում , և ճկվում ու կոտրատվում ճյուղերը՝ աղեխարշ ձայներ արձակելով։

Առաջադրանք

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


Աշխարհագրությունը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում գիտությունների ամբողջական համակարգում: Երկրի մակերևույթի ուսումնասիրությամբ, աշխարհագրությունից բացի, զբաղվում են նաև երկրաբանությունը, կենսաբանությունը, տնտեսագիտությունը և բազմաթիվ այլ գիտություններ: Դրանք ուսումնասիրում են երկրագնդի առանձին ոլորտները կամ բաղադրիչները: Օրինակ՝ երկրաբանությունն ուսումնասիրում է քարոլորտը, կենսաբանությունը` կենսոլորտը, տնտեսագիտությունը` մարդկային հասարակության տնտեսական ոլորտը և այլն:
Աշխարհագրության խնդիրն է տարածության և ժամանակի մեջ ուսումնասիրել՝

ա) բնությունը, (բնական զոնա, բնական լանդշաֆտ և այլն),

Բ) հասարակությունը, (տնտեսական շրջան, տարաբնակեցման համակարգ և այլն),

գ) բնության, (մարդածին լանդշաֆտ, ջրամբար և այլն):

Ընդհանուր աշխարհագրությունը ձևավորվում և զարգանում է երեք հիմնական ուղղություններով: Առաջինը բնության և հասարակության փոխազդեցության ուսումնասիրման ու վերլուծության ուղին է: Մի կողմից ուսումնասիրվում են հասարակության զարգացման ու տարածքային կազմակերպման վրա բնական միջավայրի ազդեցությունները , մյուս կողմից` բնական միջավայրի վրա հասարակության ազդեցությունները: Երկրորդը բնական և հասարակական երևույթների տարածքային վերլուծության ուղին է: Ուսումնասիրվում են այդ երևույթների տարածքային կազմակերպման ընդհանուր գծերն ու օրինաչափությունները: Երրորդը երկրագրական և տարածաշրջանային վերլուծության ուղին է: Համալիր ուսումնասիրվում են երկրների և տարածաշրջանների բնությունն ու հասարակությունը՝ իրենց բաղադրիչներով:

Աշխարհագրության գիտական հետազոտությունների մեթոդները կարելի է խմբավորել հետևյալ կերպ:
1. Համագիտական մեթոդներ. նկարագրական, մաթեմատիկական, համակարգային և այլն: Կիրառելի են գիտության բոլոր ճյուղերում:
2. Կոնկրետ գիտական մեթոդներ. կիրառվում են գիտության որոշակի ճյուղերում:
Օրինակ՝ բնական աշխարհագրության համար՝ երկրաֆիզիկական, հնէաաշխարհագրական, իսկ հասարակական աշխարհագրության համար` վիճակագրական, տեխնիկատնտեսական մեթոդները:
3. Տեղեկույթի ստացման մեթոդներ. տվյալների հավաքման տեխնիկական միջոցներ ու գործողություններ: Օրինակ՝ լաբորատոր, հեռաչափական դիստանցիոն, դաշտային դիտարկումների, հարցաթերթային հարցումների մեթոդները:
4. Տեղեկույթի էմպիրիկ (փորձային) և տեսական ընդհանրացումների մեթոդներ. դասակարգման, շրջանացման, քարտեզագրման, գնահատման, համեմատական մեթոդները և այլն:
5. Տեղեկույթի մշակման մեթոդներ. տեղեկույթի մշակումը, պահպանումն ու փոխանցումը համակարգիչների օգտագործմամբ:

Առաջդրանք

  • Կետադրել՝

Վրաստանի Հերակլ արքան, պալատական երգչին՝ Սյաթ֊Նովային վտարել էր արքունիքից, բայց կարոտում էր նրա երգերին, սիրատոչոր հուր խաղերին։

Մի օր, այլևս չհամբերելով, իր թիկնապահին ուղարկեց՝ նրան գտնելու և պալատ բերելու։ Վերջինս երգչին գտավ Թիֆլիսի հրապարակներից մեկում ժողովրդի համար երգելիս։ Վերադարձավ պալատ ու շարունակեց երգել Սայաթ֊Նովան արքունի զեխ խնջույքներում։ Նրա վարդ ու սուսամբար բուրող երգերը մարգարտի պես փայլող արցունքներ էին քամում ունկնդիրների աչքերից։

Բայց չգիտեր բանաստեղծը, որ իր վառվռուն երգերով հրդեհել էր արքայի քրոջ՝ գեղեցկուհի Աննայի սիրտը։

《Աշխարհումս ախ չեմ քաշի, քանի որ ջան ես ինձ համար…》,֊թարգմանում էր քամանչան բանաստեղծի սրտի ելևէջումները։

  • Հոմանիշներ

Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք, անդունդ, ճրագակալ, ճառագայթ, հավկիթ, հենարան, ձանձրույթ,

Ձու֊հավկիթ

Նեցուկ֊հենարան

Ճաճանչ֊ճառագայք

Թարթիչ֊արտևանունք

Վիհ֊անդունդ

Աշտանակ֊ճրագակալ

Առաջադրանք

Ինքդ֊իրեն, դու֊քեզ, դու֊քեզ, ես֊ինձ, դուք֊ձեզ, ես֊ինձնից, դու֊քեզ, դուք֊ձեզ, մենք֊մեզ, ես֊ինձ, ես֊ինձ, ինքը֊իր,

Պետք էր հարցնել իրեն ։
Քեզ չափ մեծամիտ չէ, նրա չափ գոռոզ։
Ես կկանչեմ քեզ դեպի այլ եզերք։
Ինձ համար սա անսպասելի նորություն էր։
Ձեզ վրա հույս մի դրեք։
Հաճախ ինքս դժգոհում եմ ինձնից։
Ես չեմ կարող որևէ դեղատոմս առաջարկել քեզ։
Այդ հարցում ես չեմ կարող ձեզ հետ վիճել։
Մեզ հետ դու անկեղծ չես։
Ինձ մոտ չբանբասես այլևս։
Նա դաժանորեն առհամարհեց ինձ։
Նա ինր տված խոստումը անպայման կկատարի։

Գլինտվեյն

Գլինտվեյն (գերմ.՝ Glühwein (գլյուվայն) glühender Wein՝ հագեցած գինի, տաք գինի[1]), տաք ալկոհոլային ըմպելիք՝ պատրաստված կարմիր գինուց: Պատրաստման համար գինին տաքացնում են մինչև 70-80 C° աստիճան, ավելացնելով շաքարավազ(մեղր) և տարատեսակ համեմունքներ[1][2][3]: Ավանդաբար օգտագործում են ԱվստրիայումԳերմանիայումՇվեյցարիայումՉեխիայում Սուրբծննդյանտոնավաճառների և բացօթյա տոնակատարությունների ժամանակ: Որոշ երկրներում գլինտվեյնը օգտագործում են նաև Հելոուինիժամանակ[4]:

Դե ինչ բարի դիտում

Գլինտվեյն

Գլինտվեյն (գերմ.՝ Glühwein (գլյուվայն) glühender Wein՝ հագեցած գինի, տաք գինի[1]), տաք ալկոհոլային ըմպելիք՝ պատրաստված կարմիր գինուց: Պատրաստման համար գինին տաքացնում են մինչև 70-80 C° աստիճան, ավելացնելով շաքարավազ(մեղր) և տարատեսակ համեմունքներ[1][2][3]: Ավանդաբար օգտագործում են ԱվստրիայումԳերմանիայումՇվեյցարիայումՉեխիայում Սուրբծննդյանտոնավաճառների և բացօթյա տոնակատարությունների ժամանակ: Որոշ երկրներում գլինտվեյնը օգտագործում են նաև Հելոուինիժամանակ։

Խմիչքի պատմությունԽմբագրել

Առաջին բաղադրատոմսերը, որոնք բավականին նման են այսօրվա գլինտվեյնին, հայտնի էին դեռևս Հին Հռոմում: Այդ ժամանակ գինին խառնում էին համեմունքների հետ, սակայն չէին տաքացնում: Իսկական տաք գինիները հայտնվեցին միջնադարում Հյուսիսայինև Կենտրոնական Եվրոպայիերկրներում: Ըմպելիքը պատրաստում են հիմնականում ֆրանսիական բորդոգինուց, կամ էլ այլ տեսակի, սակայն կրկին կարմիր գինուց, ավելացնում են խոլնջան (լատ.՝ Alpínia officinárum) բույսի արմատներ:

Ամփոփիչ առաջադրանք 

10-րդ դասարան

                                         Ամփոփիչ առաջադրանք

  1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա)   75,8 =75+08    բ)  -21,3

  1.  Տրված  սովորական  կոտորակը գրել տասնորդական

                        կոտորակի տեսքով:

ա)  3/5=0,6     բ ) 31/90=0,3(4)

                3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել սովորական 

      կոտորակի  տեսքով:

ա)  1,237=1237/1000 բ ) 0,17=17/100

4. Տրված  սովորական կոտորակը  գրել անվերջ պարբերական 

տասնորդական կոտորակի տեսքով:

ա ) 1/9=0,(1)    բ ) 1/6=0,1666666667

5. Անվերջ  պարբերական տասնորդական կոտորակը  գրել           

սովորական կոտորակի  տեսքով: 

ա)   0,3(4) բ)  0, (3)

6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(38 )*( 38)2     0,2/(0,2)5

7.Ազատվել  հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/10+1    , բ)  a2-b2/a +b  

8.Կատարել  գործողություն:

ա) (a-3/8):a5/8 ,       բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության  արժեքը:

ա) ((7)-1/2)-4  , բ)   ((3)1/3)6

10.Գտնել

   (b+5)(6-b) արտահայտության  արժեքը, եթե

b+5     +6-b =5

 11.Քանի  ռադիան է:

ա) 30 =п/6     բ) 300=

12. Քանի աստիճան է:

ա) 3π/5ռադ  , բ) -7π/12 ռադ

13.Արտահայտել ռադիաններով:

ա) հավասարակողմ  եռանկյան անկյունները

բ)   հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան  անկյունները

14.Գտնել արժեքը:

ա) sin(9π/4) ,  

բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4

գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π

15.Որ  քառորդում  է α-ն, եթե

ա) α =870    բ) α=37π/6

16.  Գտնել  sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե  α=11π/4 

17. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:

Put the verbs in the brackets into past indefinite or past continuous tense

1.I was sorry that I had to leave the party early, because I was enjoying myself.

2. I saw you yesterday from the bus. Why where you using a stick?

3.Ann said that she  on holiday.I said that I hoped that she was enjoying herself.

4.While he was watering the flowers it began to rain.

5.I found this ring as I was diging in the garden.

Translate into English

  1. Երբ տեսա նրան, նա նկարում էր պատի վրա: When I saw him, he was drawing on the wall.
  2. Երբ մեքենավարում էի, ոստիկանը կանգնեցրեց ինձ։When I was driving, polishmen stopped me.
  3. Երբ նա գիրք էր կարդում, հեռախոսը զանգեց։ When she was reading book, the phone called.
  4. Մինչ հյուրերը պարում էին, գողը ներխուժեց տուն։While guests were dancing, the thief broke into the house․
  5. Երբ ժամանեցի կայարան, Մերին ինձ էր սպասում։ When I arrived at the station, Mary was waiting for me

Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ

Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ

images

Ինչպես մի հայտնի հին ավանդազրույց է պատմում, մի ժամանակ Լիբանանի հիասքանչ անտառներում երեք մայրիներ ծնվեցին: Մայրիները, ինչպես բոլորին հայտնի է, աճում են շատ-շատ դանդաղ, այնպես որ մեր երեք ծառերը ամբողջ դարեր անցկացրին կյանքի և մահվան, բնության և մարդկության շուրջ մտորումներում:

Նրանք տեսել էին, թե ինչպես Լիբանանի հողին ոտք դրեցին Սողոմոն թագավորի պատգամաբերները և ինչպես հետո, ասորեստանցիների դեմ ճակատամարտերում, արյամբ ողողվեց այդ հողը: Նրանք երես առ երես տեսել էին ոխերիմ թշնամիներ Հեզաբելին և Եղիա մարգարեին: Նրանց ժամանակ էր հորինվել այբուբենը. նրանք զմայլվում էին` տեսնելով, թե ինչպես էին իրենց կողքով անցնում գունագեղ կտորեղենով բարձած քարավանները:

Եվ գեղեցիկ մի օր մայրիները որոշեցին խոսել ապագայի մասին:

— Այն ամենից հետո, ինչ ինձ վիճակվեց տեսնել, — ասաց առաջինը, ես կուզեի գահ դառնալ, որի վրա բազմեր աշխարհի ամենահզոր թագավորը:

— Իսկ ես կուզեի այնպիսի բանի մի մասը դառնալ, որը հավերժ Չարը Բարու վերափոխեր,- ասաց երկրորդը:

— Իսկ ինչ մնում է ինձ, — ասաց երրորդը, ապա կուզեի, որ մարդիկ` ինձ նայելով` ամեն անգամ Աստծուն հիշեին:

Անցան տարիներ ու տարիներ, և ահա անտառում վերջապես փայտահատներ հայտնվեցին: Նրանք կտրեցին մայրիները և սղոցեցին դրանք:

Մայրիներից յուրաքանչյուրն իր նվիրական իղձն ուներ, բայց իրականությունը երբեք չի հարցնում, թե ով ինչ է երազում: Առաջին մայրին գոմ դարձավ, իսկ նրա բնափայտի մնացորդներից մսուր սարքեցին: Երկրորդ ծառից գեղջկական կոպիտ մի սեղան պատրաստեցին, որը հետո մի կահույքավաճառի ծախեցին:

Երրորդ ծառի գերանները ծախել չհաջողվեց: Դրանք սղոցով տախտակների բաժանեցին և պահեցին մեծ քաղաքի պահեստներից մեկում:

Դառնագին տրտնջացին երեք մայրիները. «Մեր բնափայտն ախր այնքան լավն էր: Ոչ մեկը, սակայն, արժանի ձևով չօգտագործեց»:

Ժամանակն անցավ, և մի աստղալից գիշեր ամուսնական մի զույգ, որ օթևան չուներ, որոշեց գիշերել այն գոմում, որ կառուցվել էր առաջին մայրու բնափայտից: Կնոջ ծննդաբերելու օրերն էին: Այդ գիշեր նա որդի ծնեց և նրան տեղավորեց մսուրի մեջ` փափուկ ծղոտի վրա:

Եվ հենց այդ պահին առաջին մայրին հասկացավ, որ իր երազանքը կատարվեց. նա նեցուկ եղավ Երկրի Մեծագույն Թագավորին:

Տարիներ անց մի գեղջկական համեստ տան մեջ մարդիկ նստել էին այն սեղանի շուրջ, որը պատրաստված էր երկրորդ մայրու բնափայտից: Նախքան ընթրիքը սկսելը, նրանցից մեկը սեղանին դրված հացի ու գինու վրա մի քանի խոսք ասաց:

Եվ այդտեղ երկրորդ մայրին հասկացավ, որ հենց այդ պահին ինքը նեցուկ եղավ ոչ միայն գինու սափորին ու հացի պնակին, այլև Մարդու և Աստծու միջև միությանը:

Հաջորդ օրը երրորդ ծառի երկու տախտակներից խաչ սարքեցին: Մի քանի ժամ անց վերքերի մեջ կորած մի մարդու բերեցին և մեխերով խաչին գամեցին: Երրորդ մայրին սոսկաց իր բախտից և սկսեց անիծել իր դաժան ճակատագիրը:

Բայց երեք օր էլ չէր անցել, երբ նա հասկացավ իր համար նախանշված բախտը. խաչից կախված մարդը դարձավ Աշխարհի Լուսատուն: Խաչը, որ պատրաստված էր այդ մայրու բնափայտից, խոշտանգման գործիքից վերափոխվեց հաղթության խորհրդանիշի:

Այսպես կատարվեց երեք լիբանանյան մայրիների ճակատագիրը. և ինչպես դա միշտ լինում է երազանքների հետ, նրանց երազանքները կատարվեցին, բայց բոլորովին այլ ձևով, քան իրենք էին պատկերացնում: